Tento starý reklamný mýtus vôbec nedáva zmysel, potvrdila veda.

Keby chcel niekto argumentovať v prospech používania sexuálnych apelov v reklame, zrejme by použil tento argument: reakcia na erotický stimul je podvedomá, nevieme sa jej ubrániť; je to biologická potreba človeka a to z nej robí kľúč k uchyteniu sa v mozgu človeka.

Je pravda, že reklama, ktorá v nás vyvolá emocionálnu reakciu, funguje lepšie. Počas prežívania silných emócií sa totiž informácie zapisujú do pamäte omnoho hlbšie. Tak prečo by nemal fungovať marketing postavený na takom silnom pocite, ako je vzrušenie?

Kedy funguje sex?

Sex v reklame funguje iba vo veľmi špecifických prípadoch a, neprekvapivo, výlučne pri produktoch, ktoré s ním súvisia. Keď predávate porno, napríklad. Alebo sexepíl. Preto si ho takýto prístup v minulosti mnohokrát dovolili fashion značky – a s veľkým úspechom. Avšak tu je tiež veľmi dôležitý kontext: omnoho väčší úžitok než erotický tón im totiž priniesla následná kontroverzia a earned media.

american apparel

Moja osobná srdcovka sú printy American Apparel. Tie najtvrdšie nikdy nešli do médií – boli použité iba pre online buzz.

 

U iných brandov sa to takmer vždy stretne s nevôľou verejnosti. Možno si poviete, že aj zlá publicita je dobrá. Ak si to myslíte, chceli by sme vás odkázať na tento náš článok, ktorý sa téme zlej reklamy venuje podrobnejšie.

gif zla reklama

Čo robí sex a násilie v reklame?

Stimuluje naše pudy. Je to vec, ktorú nemôžeme ovládať. Vzruch do mozgu príde, pretože vedieť identifikovať násilie je kľúčové pre prežitie jedinca a rozoznať sexuálny stimul je nevyhnutné pre zachovanie celého nášho druhu.

Oba tieto stimuly teda ľahko získajú našu pozornosť. Ale nefungujú ako reklama. Jeden z dôvodov je, že práve kvôli tomu, že naše podvedomie je naprogramované na ich zachytávanie, nezostane kognitívna kapacita na zapamätanie si reklamného posolstva.

Zároveň takéto kampane znižovali vnímanú hodnotu produktu. In-game reklamy v násilných hrách pôsobia rovnako, takisto tv spoty umiestnené v erotickom či násilnom programe.

Teda v skratke – sex a násilie v reklame odpútavajú od vášho produktu.

Na rozdiel od produktov, pre médiá platí opak. Keďže predávajú pageviews, stačí im využívať krátkodobú pamäť, vzruch, klik. Tam násilie a sex funguje (vždy však platí, že krátkodobo – takáto stratégia nebuduje žiadnu vernosť, žiadny dlhodobý vzťah).

Keď si chcete byť stopercentne istí, že váš produkt je umiestnený v správnom médiu, využívajte owned media – píšte vlastné blogy, starajte sa o svoje sociálne siete. Robte to pravidelne, dlhodobo a poriadne. Ak chcete zopár tipov, ako si to robiť sami, prečítajte si tento náš článok.


POĎME SA SPOLOČNE POZRIEŤ NA VÁŠ CONTENT MARKETING