Výsledky kampane boli už po prvých dňoch veľmi pozitívne:
case telekom graf